MashaAllah !!! Amalkan Amalan Ini,,, Anda Akan Dapatkan Sejuta Pahala Dalam 7 Detik... Share/Bagikan Agar jadi Nilai Ibadah
Hasil gambar untuk Amalkan Amalan Ini, Anda Akan Peroleh Sejuta Pahala

Pahala yakni satu balasan dari Allah atas kebaikan yang kita kerjakan selama di dunia.

Pahala bakal jadi satu bekal yang baik waktu di alam pendam nanti.

 Inginkah tahu amalan yang peroleh sejuta pahala dalam 7 detik?

Satu amalan yang dikira besar kadang-kadang tak bernilai di hadapan Allah SWT. Sebentar amalan yang diduga sepele oleh orang banyak jadi berbuah pahala yang besar.

Nabi Muhammad pernah mengungkap hadist yang menerangkan mengenai amalan yang tentu pahalanya.

Dengan mengamalkannya, manusia bakal menjadapatkan satu juta pahala, dihapusnya satu juta dosa kecil serta dibuatkan satu istana di surga nanti.

Pasti tiap-tiap orang pikirkan apabila amalan itu demikian berat. Meskipun sesungguhnya amalan yang diterangkan oleh Rasulullah itu dapat dikerjakan cuma kurun saat 7 detik.
Amalan apakah itu?

Dalam satu hadits narasi Tirmidzi dari Umar bin Khattab, apabila Rasulullah bersabda “Barang siapa yang masuk ke pasar lalu berdzikir Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa ya yamuut, bi yadikal khoir, wa huwa ‘ala kulli syain qodiir (Tak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata serta tak ada sekutu bagiNya, milikNyalah semuanya kerajaan serta bagiNya semua pujian. Dialah yang menghidupkan serta mematikan.

Dialah yang Maha Hidup serta tak pernah mati.
ditanganNyalah semua kebaikan serta Dia Maha dapat
atas semua satu hal) jadi Allah bakal menuliskan baginya satu juta kebaikan, menghapuskan darinya satu juta kekeliruan serta meninggikan satu juta derajat –dalam cerita lain : serta bangunkan buat dia satu hunian rumah- “ (HR Tirmidzi)

Hadist itu menjelaskan apabila berdzikir di pasar memiliki keutamaan serta pahala yang sekian besar.

Dalam kitab Faidul Qodiir, makna kata pasar yakni tempat jual beli barang dagangan hingga di zaman sekarang ini supermarket, toko serta mall termasuk juga dalam grup pasar.

Sebenarnya, Pasar memang jadi satu di antara tempat yang dibenci oleh Allah.

 Hal semacam ini terungkap dalam hadist narasi Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda : ”Tempat yang paling di cintai Allah yakni Masjid serta yang paling dibenciNya yakni pasar” (HR Muslim)

Pasar memanglah cenderung pada kehidupan duniawi serta buat orang melalaikan kehadiran Allah. Di tempat itu, setan beserta kawan-kawannya berupaya untuk melalaikan manusia dari mengingat Allah s/d membaca dzikir sama juga dengan memerangi setan itu. Tak salah jika Allah berikan pahala yang besar pada amalan itu.

Sebenarnya berniaga yakni usaha yang diberkahi oleh Allah. Terutama jika hal sejenis itu ditangani dengan jujur serta halal seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW “Sungguh sebaik-baiknya rizki yang dikonsumsi oleh seseorang lelaki yakni dari usahanya sendiri” (HR An Nasai)

Dengan lihat fakta itu semoga kita senantiasai mengingat Allah dalam kondisi apa pun dan di mana juga agar kelak keridhoan serta kasih sayangNya bakal selalu tercurah pada kita semua. Cukup luangkan 7 detik saja, jadi pahala yang banyak bakal kita raih. Terlebih jika kita dapat membacanya semakin banyak lagi, jadi Rahmat serta Barokahnya senantiasa menaungi kita.

Mari kita katakan bersamaan “Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa ya yamuut, bi yadikal khoir, wa huwa ‘ala kulli syain qodiir”
CAR,FOREX,DOMAIN,SEO,HEALTH,HOME DESIGN

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "MashaAllah !!! Amalkan Amalan Ini,,, Anda Akan Dapatkan Sejuta Pahala Dalam 7 Detik... Share/Bagikan Agar jadi Nilai Ibadah "

Post a Comment